Издателство

Новини и събития

banner-info-12-3_678x410_crop_478b24840a
12.03.2019 15:00

„Холистичен подход в компютризираното чуждоезиково обучение“ с автор гл. ас. д-р Милен Шипчанов

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатор:
Издателство на НБУ

Водещ:
Бойка Бъчварова

Книгата представлява изследване на холистичния подход в компютризираното чуждоезиково обучение. Авторът ни предлага поглед върху разгръщането на възможностите, които технологичният напредък предлага съобразно последните тенденции в образователната политика в България. Той постъпателно разглежда ролята на компютризираното обучение, прилагането на информационни и комуникационни технологии в чуждоезиковото обучение, разглежда проявленията на холистичния подход в обучението и споделя вижданията си за практическо прилагане на този подход в изграждането на цялостното компютризирано обучение по чужд език.

Авторът, гл. ас. д-р Милен Шипчанов, е преподавател по френски и специалист по приложението на информационни и комуникационни техники в обучението и чуждоезиковото обучение в частност.