Издателство

Семинари Издателски политики на НБУ

 

УЧЕБНИ И ЕЛЕКТРОННИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Презентация

 

 

РЕЦЕНЗИРАНИ ИЗДАНИЯ НА НБУ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА И НАЦИД

Презентация

 

 

ПРИЕМАНЕ НА РЪКОПИСИ

Презентация