Издателство

 

Издателството на НБУ развива своя профил в областта на научно-теоретичната литература - сборници, годишници, монографии; учебните издания - учебници, речници, сборници, тестове; луксозните албумни издания; рекламно-информационните издания - плакати, флаери, брошури, дипляни, листовки, каталози, годишен доклад, справочници; периодичните издания - списания и вестници.

Изданията на Нов български университет следват областите, заложени в академичния профил на университета.

Първият Каталог на изданията на Нов български университет е юбилейно издание, посветено на десетгодишнината на Университетета и обхваща всички издания от първата книга, излезнала от печат една година след създаването на Университета през 1991 г., - до 2001 г. До момента пълната издателската продукция на НБУ е организирана в четири каталога.

Известни университетски издания са „Университетът - особен свят на свобода“ на проф. Богдан Богданов, поредицата „В градината с розите“, албумът „Васил Стоилов“, биографичната книга-албум „Райна Кабаиванска“, учебникът „Психология“ на Сийман и Кенрик от поредицата Artes Liberales, учебникът „Относно философията“ на Улф, посочен като един от най-добрите в класацията на amazon.com, двата тома на „Европа през ХХ век“ на Пламен Цветков, книгата „Парламентаризъм и правова държава“ на Екатерина Михайлова, „Как се пише киносценарий“ на Светла Христова, „Несъвършенната градина“ на Цветан Тодоров, „Индивидът, смъртта, любовта“ на Вернан, поредиците по семиотични изследвания…

Издателството на НБУ работи с редица чужди издателства, сред които PUF – Франция, Gallimard – Франция, Prentice Hall - САЩ, Pearson Education – САЩ, McGraw Publishing Company и др.

 

      награди           

 

През 2017 г. Издателството получава Националната награда „Христо Г. Данов“ в категория „Изкуство на книгата“ за „Романтикът Димитър Добрович 1816-1905“ на изкуствоведа и доцент по история на изкуството Ружа Маринска, с художник на изданието Дея Вълчева и фогографии на Цветан Четъшки. През 2007 г. и 2006 г. е номинирано за наградата „Христо Г. Данов“, но в категория „Електронно издаване и нови технологии“, а през 2005 г. в категория „Изкуство на книгата“.  Издателството е носител на Специалната награда на Съюза на българските книгоиздатели за 2004 г.

  

 Център за книгата във Фейсбук