facebook

Издателство

 

Следвайки мисията и образователната философия на Нов български университет, издателството на НБУ подпомага развитието на научните изследвания и образователния процес с публикуването на широк спектър от издания – от монографии и научна литература, през учебници и помагала, до преводи на класически автори, албуми, периодични и рекламно-информационни издания.

В съответствие с последните тенденции в академичното книгоиздаване развива и поддържа публикуването на изданията в различни формати – традиционни, електронни и онлайн. Богатият каталог на издателството включва и редица поредици, сред които „Университетска библиотека“, „Европа – разбирана и правена“, “Artes liberales”, университетската философска поредица „Какво значи това?“, по-новите „Агора“, „Мелос“ и „Скене“, „Българско юридическо наследство“, както и предстоящата „Забравените българи“. Издателството поддържа широка партньорска мрежа и ежегодно участва в реализирането на различни проекти в областта на книгоиздаването и книгоразпространението.

За успеха на изданията на НБУ свидетелстват получените награди и отличия: издателството е носител на Специалната награда на Съюза на българските книгоиздатели за цялостна дейност, а в последните години негови книги и автори са неизменно носители на Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в националната книжовна култура.

 

награди 

 Център за книгата във Фейсбук