Издателски център

 

Издателството на НБУ развива своя профил в областта на научно-теоретичната литература - сборници, годишници, монографии; учебните издания - учебници, речници, сборници, тестове; луксозните албумни издания; рекламно-информационните издания - плакати, флаери, брошури, дипляни, листовки, каталози, годишен доклад, справочници; периодичните издания - списания и вестници.

Изданията на Нов български университет следват областите, заложени в академичния профил на университета.

Първият Каталог на изданията на Нов български университет е юбилейно издание, посветено на десетгодишнината на Университетета и обхваща всички издания от първата книга, излезнала от печат една година след създаването на Университета през 1991 г., - до 2001 г. До момента пълната издателската продукция на НБУ е организирана в четири каталога.

Известни университетски издания са „Университетът - особен свят на свобода“ на проф. Богдан Богданов, поредицата „В градината с розите“, албумът „Васил Стоилов“, биографичната книга-албум „Райна Кабаиванска“, учебникът „Психология“ на Сийман и Кенрик от поредицата Artes Liberales, учебникът „Относно философията“ на Улф, посочен като един от най-добрите в класацията на amazon.com, двата тома на „Европа през ХХ век“ на Пламен Цветков, книгата „Парламентаризъм и правова държава“ на Екатерина Михайлова, „Как се пише киносценарий“ на Светла Христова, „Несъвършенната градина“ на Цветан Тодоров, „Индивидът, смъртта, любовта“ на Вернан, поредиците по семиотични изследвания…

Издателството на НБУ работи с редица чужди издателства, сред които PUF – Франция, Gallimard – Франция, Prentice Hall - САЩ, Pearson Education – САЩ, McGraw Publishing Company и др.

 

        награда данов          нагарадата

 

През 2005 г. Издателството на НБУ е номинирано за наградата „Христо Г. Данов“ в категорията „Изкуство на книгата“, а през 2006 г. и 2007 г. в категорията „Електронно издаване и нови технологии“. Носител е на Специалната награда на Съюза на българските книгоиздатели за 2004 г., много често книги на университета са на първо място в класации на български медии - за най-добро издание, журирани от най-добрите български критици и културни журналисти.

Издателството на Нов български университет предлага:
- Цялостно консултиране по издателски въпроси
- Офериране на цена по зададени параметри
- Предпечатна подготовка
- Коректорски и редакторски услуги
- Художествено оформление
- Отпечатване
- Изработване на рекламни и маркетингови стратегии за популяризиране и разпространение на книги

 

 

лого

 


За информация:

© Издателство на Нов български университет
София 1618, ул. Монтевидео № 21, стая 125
Директор: Веселина Василева
тел. 02/8110125
тел./факс: 8110165
e-mail: vvassileva@nbu.bg
 

 Център за книгата във Фейсбук