facebook

Издателство

Структура

banner-2_1050x399_crop_478b24840a

Директор

 

гл. ас. д-р Владимир Маринов

корпус 2, офис 101

тел. 02/8110521, в. тел. 21011

e-mail: vmarinov@nbu.bg

 

 

Специалисти

 

 

Специалист редактор

Ваня Петкова

Корпус 2, офис 101А

тел. 02/8110166, в. тел. 21013

e-mail: v.petkova@nbu.bg

 

 

 

Специалист дизайн и предпечат

Жанет Цанова

Корпус 2, офис 101А

тел. 02/8110166, в. тел. 21013

e-mail: jtsanova@nbu.bg

 

 

 

 

 

Специалист архивист

Ира Георгиева

корпус 2, офис 101А

тел. 02/8110165, в. тел. 21012

e-mail: irageorgieva@nbu.bg

 

 

 

 

Специалист дизайн и предпечат

Таня Йорданова

Корпус 2, офис 101А

тел. 02/8110166, в. тел. 21013