facebook

Издателство

Издателски политики на НБУ

 

Изисквания към ръкописите на общоуниверситетски, учебни и научни издания, предлагани за разглеждане от Издателския съвет на Нов български университет

 

Формуляр за кандидатстване за издаване на общоуниверситетско, научно или учебно издание на НБУ

 

Ръководство на Нов български университет за библиографско позоваване и цитиране на информационни ресурси

 

 

Презентации

 

ПРИЕМАНЕ НА РЪКОПИСИ

Презентация

 

УЧЕБНИ И ЕЛЕКТРОННИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Презентация

 

РЕЦЕНЗИРАНИ ИЗДАНИЯ НА НБУ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА И НАЦИД

Презентация