Издателство

Периодика

korica-godishnik-2-2017-184x250-fit-478b24840a_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“

Научен редактор: проф.д-⁠р Людмил Георгиев; Отговорен редактор: доц.д-⁠р Албена Павлова; Редакционен съвет: проф. д-⁠⁠р Людмил Георгиев, НБУ.

Artes Liberales

kino-15-16_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент кино, реклама и шоубизнес 2015-2016

Съставители: доц. д-р Светла Христова, доц. д-р Елизавета Боева, София, НБУ, 2017

Визуални изкуства

godishnik-kino_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент кино, реклама и шоубизнес 2014-2015

Съставители: доц. д-р Светла Христова, гл. ас. д-р Елизавета Боева, гл. ас. д-р Румяна Стефанова, София, НБУ, 2016

Визуални изкуства

rusistika_126x181_fit_478b24840a

Русистика: русский язык, культура и литература: Международная научная конференция: София, 16-17 декабря 2016 г.

Съставители: доц. д-р Татьяна Федь, доц. д-р Ирина Георгиева, проф. д-р Дияна Янкова, София, НБУ, 2017

Лингвистика

angl_126x181_fit_478b24840a

Юбилеен годишник на департамент "Англицистика" 2016

Съставител: проф. д-р Дияна Янкова, София, НБУ, 2017

Лингвистика

prirodni-nauki_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент "Природни науки" 2016

Редактори: доц. д-р Вилма Стоянова, доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова, София, НБУ, 2017

Науки за Земята

kognitivna-nauka_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент Когнитивна наука и психология 2007

Редактори: проф. Боряна Пирьова, д.м.н., доц. д-р Елена Паспаланова, доц. д-р Маргарита Дилова, София, НБУ, 2007

Психология