facebook

Издателство

Юридическо списание на НБУ, XVII.1, 2021

cover-from-law-journal-2021-web_184x250_fit_478b24840a

Юридическо списание на НБУ, XVII.1, 2021

Отговорен редактор на броя: доц. д-р Ралица Костадинова, София, НБУ, 2021.

Право

  

Пълен текст

 

 

ISSN (Online): 1314-5797