facebook

Издателство

Юридическо списание на НБУ, XII–XIII, 2016–2017

cover-from-law-journal-nbu-vol-12-13-2016-17-01_184x250_fit_478b24840a

Юридическо списание на НБУ, XII–XIII, 2016–2017

Отговорен редактор: гл. ас. д-р Ралица Костадинова; Зам. отговорен редактор: доц. д-р Катерина Йочева, НБУ, София, 2019.

Право

Пълен текст

 

ISSN (Online) 1314-5797