facebook

Издателство

Юридическо списание на НБУ, XV.1-3, 2019

cover-law-journal-2019-01-01-01_184x250_fit_478b24840a

Юридическо списание на НБУ, XV.1-3, 2019

Отговорен редактор на броя: проф. Райна Николова, д. н., НБУ, София, 2020.

Право

 

Пълен текст

 

ISSN (Online) 1314-5797