facebook

Издателство

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2018

pages-from-godishnik-ikonomika-i-biznes-2018-01_184x250_fit_478b24840a

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2018

Научен редактор: доц. д-р Ренета Димитрова; Технически редактор: гл. ас. д-р Цветелина Маринова, НБУ, София, 2019.

Икономика

 

Пълен текст

 

Третият том на Годишника на департамент „Икономика“ се концентрира върху актуални проблеми на икономиката, бизнеса, финансите и маркетинга. Публикуваните статии представят научноизследователската дейност на щатни преподаватели и студенти от Нов български университет и на колеги от други университети.
Основната цел на изданието е да се даде публичност и достъпност на изследванията на преподавателите и студентите, така че да могат да се ползват както като учебни материали в бакалавърските и магистърските програми в департамента, така и като справочна литература за бизнеса.
Включените научни материали са резултат на задълбочени научни и практически изследвания през учебната 2017/2018 година. Тяхната цел е да повишат ефективността и качеството на обучението, да актуализират преподавания материал с последните  новости от областта на икономиката и бизнеса.

 

ISSN 2534-9651