facebook

Издателство

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2020

ikonomika-i-biznes-2020_184x250_fit_478b24840a

Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2020

Научен редактор: доц. д-р Ренета Димитрова; Технически редактор: доц. д-р Едуард Маринов, НБУ, София, 2022.

Икономика

 

 

Пълен текст

 

Петото издание на Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“ на Нов български университет се концентрира върху актуални проблеми на икономиката, бизнеса, финансите и маркетинга. Публикуваните статии представят научноизследователската дейност на щатни преподаватели и студенти от Нов български университет и на колеги от други университети.
Основната цел на изданието е да се даде публичност и достъпност на изследванията на преподавателите и студентите, така че да могат да се ползват както като учебни материали в бакалавърските и магистърските програми в департамента, така и като справочна литература за бизнеса.
Включените научни материали са резултат на задълбочени научни и практически изследвания през учебната 2019/2020 година. Тяхната цел е да повишат ефективността и качеството на обучението, да актуализират преподавания материал с последните новости от областта на икономиката и бизнеса.

 

ISSN 2534-9651