facebook

Издателство

Годишник на департамент „Нова българистика“, Българистика Nuova IV, 2019

godishnik-nova-bulgaristika-2021_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Нова българистика“, Българистика Nuova IV, 2019

Редакционна колегия на броя: доц. д-р Йордан Ефтимов, гл. ас. д-р Биляна Курташева, гл. ас. д-р Мария Огойска, НБУ, София, 2021.

Литература

 

Пълен текст

 

ISSN 2603-4808