facebook

Издателство

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том 3, 2018

korica-administraciq-i-upravlenie-01-01_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том 3, 2018

Научен редактор: проф. д-⁠р Людмил Георгиев; Отговорен редактор: доц. д-⁠р Албена Павлова; Редакционен съвет: проф. д-⁠⁠р Людмил Георгиев, НБУ, София, 2019.

Администрация и управление

Годишникът на департамент „Администрация и управление“ е правоприемник на Годишника на департемент „Публична администрация“ на НБУ. Това е неговото трето издание под това име и 13-то от създаването му.

Тази година в него са включени основно докладите от организираната от департамент „Администрация и управление“ международна кръгла маса: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, посветена на 25 годишнината от възникването на първата магистърска програма по Публична администрация в страната, създадена в НБУ. Докладите от кръглата маса са разпределени според тематичните панели на конференцията както следва: Пленарен доклад; Панел 1: „Взаимодействие между публичната администрация, политиците, бизнеса и обществото“; Панел 2: „За“ и „против“ публичните политики; Панел 3: „Морал, етика и норми в публичната администрация.

В допълнение за публикуване в Годишника са приети и 11 статии, извън съдържанието на кръглата маса, но касаещи тематичното поле на направлението Администрация и управление, Туризъм и Политология.

За Годишник на департамент Администрация и управление, том 3, 2018 г., са представени 52 публикации на български и чужди автори – руски, украински, башкирски и македонски.

Проф. д-р Людмил Георгиев

 

 

Пълен текст

 

ISSN 2603-297X