Издателство

Годишник на департамент „Романистика и германистика“: Т. 3: Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н.

godishnik-romanistika-3_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Романистика и германистика“: Т. 3: Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. Павлина Стефанова д.н.

Съставител: Мария Спасова, София, НБУ, 2017

Лингвистика