facebook

Издателство

Юридическо списание на НБУ, XVI.1, 2020

cover-from-law-journal-2020-1_184x250_fit_478b24840a

Юридическо списание на НБУ, XVI.1, 2020

Отговорен редактор на броя: доц. д-р Цветалина Петкова, НБУ, София, 2021.

Право

 

Пълен текст

 

ISSN (Online) 1314-5797