Издателство

Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2014-2015

godishnik-kino_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2014-2015

Съставители: доц. д-р Светла Христова, гл. ас. д-р Елизавета Боева, гл. ас. д-р Румяна Стефанова, София, НБУ, 2015

Визуални изкуства