Издателство

Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2015-2016

kino-15-16_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2015-2016

Съставители: доц. д-р Светла Христова, доц. д-р Елизавета Боева, София, НБУ, 2016

Визуални изкуства