facebook

Издателство

Юридическо списание на НБУ, XVI.3, 2020

cover-from-law-journal-2020-3_184x250_fit_478b24840a

Юридическо списание на НБУ, XVI.3, 2020

Отговорен редактор на броя: доц. д-р Катерина Йочева, София, НБУ, 2021.

Право

 

 

Пълен текст

 

ISSN (Online) 1314-5797