facebook

Издателство

Годишник на департамент „История“ Т. XI–XII (2016–2017)

godishnik-departament-istoria-2021_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „История“ Т. XI–XII (2016–2017)

Редакционна колегия: доц. д-р Светла Янева; доц. д-р Живко Лефтеров; гл. ас. д-р Димитър Гюдуров, НБУ, София, 2021.

История

 

Пълен текст 

 

ISSN 1313-7301