facebook

Издателство

Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие, т. 16, 2022.

nbu-sbornik-16-web-01_184x250_fit_478b24840a

Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие, т. 16, 2022.

Главни редактори: проф. Явор Конов, д.н., проф. Виолета Дечева, д.н., проф. д-р Милена Шушулова-Павлова, НБУ, София, 2024. 284 стр.

Музика

Пълен текст

 

ISSN 1313-342X

Цена: 9 лв.