facebook

Издателство

Годишник на департамент „Право“, 2019

godishnik-pravo-2019-final-front_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Право“, 2019

Редакционна колегия: проф. д-р Екатерина Михайлова; проф. д-р Благой Видин; проф. д-р Веселин Вучков; проф. д-р Веселина Манева; доц. д-р Катерина Йочева, НБУ, София, 2021.

Право

Пълен текст

 

ISSN (Print) 1314-8087
ISSN (Online) 2682-969X