facebook

Издателство

Русистика: русский язык, культура и литература: Международная научная конференция: София, 16–17 декабря 2016 г.

rusistika_184x250_fit_478b24840a

Русистика: русский язык, культура и литература: Международная научная конференция: София, 16–17 декабря 2016 г.

Съставители: доц. д-р Татьяна Федь, доц. д-р Ирина Георгиева, проф. д-р Дияна Янкова, НБУ, София, 2017.

Лингвистика

 

Пълен текст на изданието

 

ISBN 978-954-535-980-4