facebook

Издателство

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том 4, 2019

cover-godishnik-3_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том 4, 2019

Научен редактор: проф.д-⁠р Людмил Георгиев; Отговорен редактор: доц. д-⁠р Албена Павлова; Редакционен съвет: проф. д-⁠⁠р Людмил Георгиев, НБУ, София, 2020.

Администрация и управление

 

С реално четиринадесетото си издание годишникът на департамент „Администрация и управление“ продължава оначалената през 2005 г. инициатива на тогавашния департамент „Публична администрация“ да се впише сред първите департаменти, издаващи своите по-значими научни статии и доклади, значителни части от монографични трудове, както и да даде възможност за научна изява на колеги от други български и чуждестранни университети, специалисти от практиката и докторанти да представят научните си постижения през годината. Това е една разрастваща се практика, която цели не само запознаването на обществеността с труда на преподавателите от този департамент, но и с поддържаната традиция да разширява кръга от работещите в едно научно направление, създавайки така липсващата научна общност.

Специфичното за това издание е и селекцията на чуждестранните участници, преобладаващата част от които държим да са от съседни страни извън Европейския съюз, като по този начин им предоставим възможността да изминат своя предприсъединителен период и в научната област.

Тематично статиите обхващат следните изследователски направления: публично управление и администрация, бизнес администрация, управление на туризма, управление на човешките ресурси, потребителско поведение, стопанска история, екология и публични политики.

Четвъртият том на Годишника на департамент „Администрация и управление“ за 2019 г. е представително издание за това научно направление и възможност да се използва с учебна цел от преподаватели, докторанти и студенти.

                                                                       Проф. д-р Людмил Георгиев

 

 

Пълен текст

 

ISSN 2603-297X