facebook

Издателство

Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ T. 4, 2018

koritsa-godishnik-romanistika-i-germanistika-tom-4-2018_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ T. 4, 2018

Съставител: гл. ас. д-р Мария Спасова, НБУ, София, 2018.

Лингвистика

ISBN (Online) 978-619-233-023-1

 

Съдържание

 

Дял първи. Езикознание

 

Случаи на ненормативна субституция на френските полусъгласни [j, ɥ, w] и на българската съгласна [й] в устната практика на френския и българския език

Веска Кирилова

Контролът върху темата като реакция в словесното взаимодействие
Донка Мангачева

Il soggetto dell’infinito a referenza ambigua in italiano moderno dal punto di vista dell’analisi linguistico-testuale 
Мария Ладовинска

 

За непресъхващите извори на съвременната стилистика
Евгения Вучева

 

Речевият портрет – същност, параметри и приложение 
Катерина Питова

 

 

Дял втори. Методика на обучението по съвременни езици

 

Analyse du texte – comment aborder en classe la référence et la coréférence?
Анелия Бръмбарова

 

Категорията число при съществителните имена и усвояването му от чуждестранни обучавани
Галина Куртева

 

Еклектична теория на езикоусвояването
Тодор Шопов

 

 

Дял трети. Теория и практика на превода

 

Отстъпителният съюз „макар че“ и италианските му преводни еквиваленти в примери с минало несвършено време
Десислава Давидова

 

Ранната поезия на Пабло Неруда – послания, звук и превод
Венета Сиракова

 

Tourisme, brochure publicataire et traduction: une synergie réalisée par le biais du discours spécialisé 
Елена Кондева

 

За превода на няколко названия на български държавни структури на руски език 
Владимир Хънтов

 

 

Дял четвърти. Литература и култура

 

Под сянката на големите дървета
Любка Славова

 

W. B. Yeats and Edward Said: National Transnationalism: Concepts of Irishness—from within and from without
Ярмила Даскалова

 

Der deutsche Amerikanismusdiskurs in der Zwischenkriegszeit 
Даниела Дечева

 

Soziokulturelle Aspekte und kulturelle Realien in deutschen und bulgrischen Märchen 
Милена Иванова

 

 

 Изтегли целия том от тук.