facebook

Издателство

Годишник „Чужди езици и култури“ Т. 2, 2019

cover-yearbook-foreign-langauges-and-cultures-vol-2-2019_184x250_fit_478b24840a

Годишник „Чужди езици и култури“ Т. 2, 2019

Съставител: Елена Тарашева, НБУ, София, 2020.

Лингвистика

 
Годишникът „Чужди езици и култури“ за 2019 г. събира статии, създадени от членове на едноименния департамент на НБУ, докторанти и гости през настоящата година.
 
 
ISSN (Online) 2603-4204