facebook

Издателство

Докторантски четения 2020–2021

doctorantski-chetenia-2021-web-cover_184x250_fit_478b24840a

Докторантски четения 2020–2021

Съставителство и редакция: Ирина Генова, Оксана Минаева, НБУ, София, 2021. 105 стр.

Изкуствознание и история на културата

 

 

Поредният сборник със статии идва след закъснение: COVID-19 ограниченията затрудниха, но не прекъснаха работата и изследователската дейност в докторското поле на визуалните изкуства. Тематиката и на трите представени статии най-общо разширява териториите на артефакти, събития, явления, художници, които са били обект на изследване у нас. Наред с това докторантките Марина Персенгиева, Ева-Мария Иванова и Теодора Константинова полагат усилия да обосноват методологията на изследването си, изпробвайки и познатите пътища на установени вече методи, и търсенето на примери в съвременни интерпретативни и критически текстове. 

В областта на изкуството световната мрежа, заедно с глобалната пазарна ситуация, промени и продължава да променя съществено музея, пазара, понятието за изкуство, образованието и изследванията в тази област. Ориентирането на докторант(к)ите в тази обстановка изисква постоянно усилие, ефикасни умения и вложено лично време. Още едно предизвикателство и неотменна необходимост за работата на младите изследователи днес.

 

Съдържание

 

Пълен текст

 

ISSN 1313-4094

Цена: 6.00 лв.