facebook

Издателство

Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие, т. 17, 2023

nbu-sbornik-17-web-01_184x250_fit_478b24840a

Млад научен форум за музика и танц: конференция с международно участие, т. 17, 2023

Главни редактори: проф. Явор Конов, д.н., проф. Виолета Дечева, д.н., проф. д-р Милена Шушулова-Павлова, НБУ, София, 2024. 362 стр.

Музика

 

Пълен текст

 

ISSN 1313-342X

Цена: 9 лв.