facebook

Издателство

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том 6, 2021

godishnik-na-dep-a-u-2021-cover_184x250_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том 6, 2021

Научен редактор: проф.д-⁠р Людмил Георгиев; Отговорен редактор: доц. д-⁠р Албена Павлова, НБУ, София, 2022.

Администрация и управление