facebook

Издателство

Икономика: Уводен курс

ikonomika_184x250_fit_478b24840a

Икономика: Уводен курс

Автори: Събина Ракарова, Елена Спасова, НБУ, София, 2011. 202 стр.

Икономика

Учебникът е написан специално за студенти, които изучават икономикс като част от тяхната майнър програма или втора специалност. Той е ориентиран преди всичко към хора, които за първи път се срещат с тази фундаментална икономическа дисциплина. Учебникът има въвеждащ характер. Това предопределя неговия неголям обем и лаконичен стил, което прави икономическите идеи по-лесни за разбиране. Реалната икономика е доста сложна система и читателят не бива да допуска грешка, че на практика нещата се случват така опростено. Пред вас е представен резултатът от един пръв опростен поглед върху работата на пазарите и икономиката като цяло. Надяваме се, че това ще послужи като добър фундамент за навлизане в сферата на стопанските науки и практика. Автори на темите са както следва: От глава 1 до глава 15, глава 25 и глава 26: проф. д-р Събина Ракарова; От глава 15 до глава 24, от глава 27 до глава 30: гл.ас. д-р Елена Спасова.

 

ISBN 978-954-535-986-6

Пълен текст на изданието