facebook

Издателство

Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна

ikonomikata-na-21-vek_184x250_fit_478b24840a

Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна

Съставители: Ралица Димитрова, Красимир Костенаров, НБУ, София, 2020. 308 стр.

Икономика

Сборник доклади от международна научно-практическа конференция (Нов български университет, София, 27 септември 2017 г.)

 

Съставители: гл. ас. д-р Ралица Димитрова, гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Рецензенти: проф. д-р Събина Ракарова, доц. д-р Ангел Георгиев
Научен редактор: доц. д-р Ренета Димитрова
Коректор: Александър Георгиев

 

Настоящият сборник обобщава докладите, представени на Международна научно-практическа конференция „Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна“, организирана от департамент „Икономика“ на Нов български университет. В сборника са включени доклади на преподаватели от български университети, на автори, работещи в частния сектор, както и на автори от висши учебни заведения в чужбина.

 

Пълен текст на изданието

 

ISBN 978-619-233-087-3 (e-book)