facebook

Издателство

Икономиката на XXI век. Кризи, трансформации, устойчивост

ikonomikata-na-xxi-vek-ebook-page-001_184x250_fit_478b24840a

Икономиката на XXI век. Кризи, трансформации, устойчивост

Със.: Цветелина Маринова, Ралица Димитрова, Елена Спасова, Красимир Костенаров, НБУ, София, 2024. 804 стр.

Икономика

Сборник с доклади от международна конференция, Нов български университет, 12 май 2023 г.

 

На 12 май 2023 г. в Нов български университет се проведе Международна конференция „Икономиката на XXI век – кризи, трансформации, устойчивост“, организирана от департамент „Икономика“ съвместно със Съюза на икономистите в България. В събитието участваха над 80 изследователи и представители на университети и изследователски институти от България, Франция, Люксембург, Грузия, Румъния, Китай и Ливан. Основните теми, дискутирани по време на форума бяха: предизвикателствата на зеления и енергийния преход, както и пред пазара на труда в ЕС, проблемите на европейската парична и икономическа интеграция, дигитализацията на икономиките, кръговата икономика и нови бизнес модели, рисковете и възможностите пред финансовия сектор, съвременни тенденции в маркетинга, туризма, счетоводството, застраховането и контролинга.

Сборникът от международната конференция „Икономиката на XXI век. Кризи, трансформации, устойчивост“ представлява един много интересен, актуален и всеобхватен труд, посветен на отделните направления на икономическата наука и отчитащ новостите в съвременния свят, свързани с трансформацията на паричната и финансовата система, маркетинга и стратегическата корпоративна политика, глобалната трансформация и зеления преход, финансите и счетоводството. Изследванията засягат проблеми, които са в дневния ред на регионални, национални и интернационални институции.

 

 

 

ISBN 978–619–233–291–4 (печатно издание)
ISBN 978–619–233–292–1 (електронно издание)