facebook

Издателство

История и надежда: Юбилеен сборник в памет на проф. Пламен С. Цветков

istoria-i-nadejda-ebook-cover_184x250_fit_478b24840a

История и надежда: Юбилеен сборник в памет на проф. Пламен С. Цветков

Момчил Методиев и др., съст. и науч. ред., НБУ, София, 2023. 634 стр.

История

 

Пълен текст

 

ISBN  978-619-233-260-0 (печатно издание)

ISBN  978-619-233-261-7 (електронно издание)