facebook

Издателство

Наръчник по култура и комуникация на вкуса

cover-handbook-front_184x250_fit_478b24840a

Наръчник по култура и комуникация на вкуса

Съставител: Джанфранко Мароне; прев. от английски: Рени Янкова; главен ред. на българското изд.: Кристиан Банков; редактор: Георги Цонев, НБУ, София, 2021. 304 стр.

Семиотика

 

Пълен текст

 

Наръчникът разглежда културата на храната и виното от гледна точка, която е напълно нова в сравнение с традиционните училищни програми. В него се дискутират важни и много широкоразпространени явления, които обаче са извън фокуса на традиционните учебни предмети. Идеята е да се предложат инструменти за анализ и дизайн, теоретични модели и казуси, като се използва структуриран интердисциплинарен метод за преподаване на ключови умения, основан на настоящата реалност на обществото, който може да стимулира любопитство, проекти, критичен дух и дебати. 

 

ISBN 978-619-233-140-5 (печатно издание)
ISBN 978-619-233-141-2 (електронно издание)