facebook

Издателство

Правата на гражданите и тяхната защита

rights-of-citizens-and-their-protection-2018-01_184x250_fit_478b24840a

Правата на гражданите и тяхната защита

Съставители: Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова, Катерина Йочева, Гинка Симеонова, НБУ, София, 2019. 562 стр.

Право

Сборникът съдържа доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г.

 

Пълен текст на изданието

 

ISBN 978-619-233-078-1 (e-book)