facebook

Издателство

Развитие на туризъм в контекста на устойчиво развитие

razvitie-na-turizam_184x250_fit_478b24840a

Развитие на туризъм в контекста на устойчиво развитие

Автор: Мария Гюлеметова, НБУ, София, 2016. 211 стр.

Икономика

Поводът за написване на учебник „ Развитие на туризъм в контекста на устойчиво развитие" е потребността от систематизиране на основни знания за устойчиво развитие на туризма за нуждите на обучението във висшите училища и колежи, обучаващи се в специалностите „Туризъм ", „Международен туризъм", „Икономика на туризма" - ОКС „Бакалавър" и „Магистър". Учебното съдържание е структурирано в шест раздела, като акцента е върху същността на концепцията за устойчиво развитие, национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България и някои алтернативни форми на устойчив туризъм на глобално, регионално и национално равнище.

 

ISBN 978-954-535-957-6

Пълен текст на изданието