facebook

Издателство

Ритейл маркетинг и мениджмънт: Лекционен курс

koritsa-retail-management-textbook-merchandazing-nbu_184x250_fit_478b24840a

Ритейл маркетинг и мениджмънт: Лекционен курс

Автор: Димитър Трендафилов, НБУ, София, 2017. 160 стр.

Икономика

Ритейл е термин, заместващ „търговия на дребно“ дори в професионалния език у нас. За разлика от повечето понятия в маркетинга, които идват през английски език, произходът му е от френски и има значение на „нарязвам, разфасовам на дребни части, порции“ и т.н. Подзадача на главите (темите по курса) е да разгледат генерално ритейла, чието значение значително нараства на съвременните пазари, за да разкрие след това особеностите на продуктовия мениджмънт и успешното използване на пространството в точката на продажба за целите на маркетинга. С цел илюстрация на изложеното в лекциите, те са съпроводени от два формата на казуси от натрупаната световна практика на най-големите компании в търговията на дребно. В рубриката „практики“ са представени отделни процеси и/или повратни моменти в историята, благодарение на които съответните вериги са постигнали пазарен успех, докато идеята на поместените в местата наречени „ритейл концепции“ текстове е по-детайлното разгръщане на цялостната стратегия, на която е заложила дадена верига.

 

ISBN 978-619-233-002-6

Пълен текст на изданието