facebook

Издателство

Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“

novi-tehnologii-v-terapiyata_184x250_fit_478b24840a

Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“

Научна редакция: Маргарита Станкова, Полина Михова, НБУ, София, 2021. 336 стр.

Логопедия

 

Пълен текст

 

Сборникът представя доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“, 23–25 март 2018 г., София, организирана от департамент „Здравеопазване и социална работа“ и департамент „Телекомуникации“ при Нов български университет и „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“.

 

ISBN 978-619-233-146-7