facebook

Издателство

Традиция и новаторство

cover-traditsiya-i-novatorstvo_184x250_fit_478b24840a

Традиция и новаторство

Съставители: Светлана Димитрова-Гюзелева, Венета Сиракова, НБУ, София, 2023. 656 стр.

Лингвистика

Сборник с доклади от юбилейната научна конференция на департамент „Чужди езици и култури“ по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамента, 4–5 юни 2022 г.

 

Пълен текст

 

Съдържание

 

ISBN  978-619-233-255-6 (печатно издание)

ISBN  978-619-233-256-3 (електронно издание)