facebook

Издателство

Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека. Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г., НБУ

cover-01_184x250_fit_478b24840a

Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека. Сборник доклади от юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г., НБУ

Веселин Вучков, съставител, НБУ, София, 2022. 530 стр.

Право

 

Настоящият сборник включва докладите, които бяха представени на научна конференция на тема „Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека“. Конференцията бе организирана от департамент „Право“ на Нов български университет и се проведе на 30 април 2022 г. в Аулата на университета.

 

 

Пълен текст

 

ISBN 978-619-233-240-2 (печатно издание)

ISBN 978-619-233-241-9 (електронно издание)