facebook

Издателство

Управление на качеството: Quality management

quality-management_184x250_fit_478b24840a

Управление на качеството: Quality management

Автор: Кирил Радев, НБУ, София, 2016. 129 стр.

Икономика

Учебникът е изготвен съгласно паспорта на лекционен курс „Управление на качеството", изучаван в магистърска програма „Бизнес администрация" в Нов български университет. В изложението е направен исторически преглед на институционалното осигуряване и методологичното изграждане, както и на развитието на системите за стандартизация и управление на качеството. Поставен е акцент върху терминологията и сертификационните процедури. Представени са същностните характеристики и особености на стандартите от серията ISO 9000, ISO 14001, SA8000, OHSAS и др. Пояснени са изискванията за постигане на конкурентоспособност чрез осигуряване и реализиране на качествените показатели на продуктите и услугите.

 

ISBN 978-954-535-962-0

Пълен текст на изданието