facebook

Издателство

За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция

za-cennostite-i-pravoto_184x250_fit_478b24840a

За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция

Съставителство и научна ред.: Екатерина Михайлова, Деница Топчийска, Петя Неделева, Гинка Симеонова, Емилия Димитрова, НБУ, София, 2020. 416 стр.

Право

Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г.

 

Настоящото издание съдържа докладите и статиите, представени на Научна конференция, посветена на 120-годишнината от рождението на видния български философ и теоретик на правото проф. д-р Цеко Торбов. Събитието, организирано от департамент „Право“, департамент „Философия и социология“ и Университетския архив на Нов български университет (НБУ), се проведе на 15 май 2019 г. в НБУ, като в него взеха участие представители на академичната общност и интелектуалните среди в България.

 

Докладите и статиите, включени в сборника, изследват въпроси, свързани с теорията и философията на правото, конституционното право, римското право, социологията на правото, международното право, данъчното право, трудовото право, облигационното право, търговското право и наказателното право. В тях се анализират актуални проблеми в съвременната юридическа наука в контекста на академичните възгледи на проф. Торбов в областта на теорията и философията на правото.

 

Организационен комитет, съставителство и научна редакция: Проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Деница Топчийска, доц. д-р Петя Неделева, гл. ас. д-р Гинка Симеонова, гл. ас. д-р Емилия Димитрова

 

Пълен текст на изданието

 

ISBN 978-619-233-118-4 (e-book)