facebook

Издателство

Антология

jul-mishle_184x250_fit_478b24840a

Антология

Жул Мишле; предг., прев. от фр. ез. и бел. Радосвета Кръстанова и Рая Заимова, НБУ, София, 2019. 380 стр.

История

 „Антологията, която днес представяме на вниманието на читателя, се състои от набор от откъси, подбрани измежду всички трудове на знаменития писател. Ето защо в своята цялост тя представя по един логически свързан начин цялото творчество на Мишле, като същевременно предлага четиво, еднакво подходящо както за обогатяване на общата култура, така и за свободното време на читателя. Подредили сме тези избрани страници в последователност, отговаряща на троичния строеж на цялото творчество на Мишле: Наблюдение и прослава на природата, Изследвания върху развитието на човечеството и обществените въпроси и Исторически трудове.

Атенаис Мишле

 

 

 

ISBN 978-619-233-052-2

Цена: 19.00 лв.