facebook

Издателство

Българско стихознание

bulgarsko-stihoznanie-cover_184x250_fit_478b24840a

Българско стихознание

Мирослав Янакиев, НБУ, София, 2023. 492 стр.

Литература

Второ издание (първо издание: Мирослав Янакиев. Българско стихознание. София: Наука и изкуство, 1960)

 

Книгата представлява опит да се илюстрира чрез конкретни анализи на български стихови творби предлаганият от автора метод за точно описание на стиховата ритмика. Разяснени са говорните основи на българската стихова система. Направените анализи ще бъдат полезни за всички, които се интересуват от българския стихов ритъм.

 

Поредицата „Образци на критиката“ включва значими произведения на българската литературна критика, които не са преиздавани отдавна и са трудно откриваеми или постоянно заети в читалните.

Също така в тази поредица ще срещнете текстове на литературната критика, за които се знае, че са важни, но не са издавани и съществуват само в архивите на авторите.

Поредицата ще включва и знакови текстове на чуждестранната литературна критика, които не са превеждани у нас, но са част от конспектите по литературните дисциплини, ставайки по този начин оръжие на лекторите срещу студентите. Така поредицата ще работи за постигането на необходимата за образователния процес равнопоставеност между обучаващи и обучаеми.

 

 

ISBN 978-619-233-267-9

Цена: 30.00 лв.