facebook

Издателство

Епископската базилика на Филипопол в контекст

episkopskata-bazilika-book-cover_184x250_fit_478b24840a

Епископската базилика на Филипопол в контекст

Юлия Вълева, НБУ, София, 2024. 312 стр.

Изкуствознание и история на културата

Книгата представя Епископската базилика на Филипопол с детайлно описание на всички нейни елементи, достигнали до наши дни. Интерпретира се нейната архитектура, както и иконографията и стилът на нейните мозайки. Специално внимание е отделено на обиколния коридор при апсидата, който отразява иконографията на комплекса на Божи Гроб в Йерусалим. Eпископският статут на църквата се потвърждава от анализа на изображението на олтарната маса с надписа и свещените съдове до нея в долната мозайка на южния кораб. Поради своята сравнително ранна дата филипополската базилика илюстрира важен етап в началното развитие на християнската архитектура.

 

Юлия Вълева е изкуствовед, специалист по история на античното изобразително изкуство. Тя е автор на книги и статии, в които се обсъждат проблемите на античната иконография и мястото на визуалния декор в архитектурната среда.

 

 

ISBN 978-619-233-262-4

Цена: 60.00 лв.