facebook

Издателство

Историите на успеха. Заедно растем, заедно успяваме: Интервюта с 33 водещи маркетинг специалисти

istoriite-na-uspeha-cover-3_184x250_fit_478b24840a

Историите на успеха. Заедно растем, заедно успяваме: Интервюта с 33 водещи маркетинг специалисти

Росица Накова, Стефания Темелкова, съставители. НБУ, София, 2023. 180 стр.

Икономика

Сборникът с интервюта, смело наречен „Историите на успеха“, събира на едно място опита – професионален и личен, на 33 мениджъри, които работят и успяват в България. Хора, които се занимават предимно с маркетинг или маркетингът е неизменна част от това, което правят.

33 истории, които разкриват както професионални успехи, така и провали, представят кои са личностните качества, които ги правят професионалисти и какво им помага в работата.

 

Д-р Стефания Темелкова е преподавател по маркетингова комуникация в Нов български университет. Има магистърска степен „Управление на връзки с обществеността“ от НБУ, а през 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари“.

Стефания Темелкова има и богат практически опит в сферата на маркетинговите комуникации. Води курсове в областта на рекламата, интегрираните маркетингови комуникации (IMC), връзки с обществеността, основи на маркетинга и стратегически маркетинг.

Изследователските и научните интереси на д-р Темелкова са насочени в областта на публичните и маркетинговите комуникации. Занимава се с теми като National branding, Content marketing and Business development, публикува своите изследвания в редица списания и професионални и академични издания, автор на три учебника. Гост-лектор в M3 College, American University in Bulgaria, 9 Academy.

 

Д-р Росица Накова е преподавател в Нов български университет в департамент „Икономика“. Научната си кариера започва през 2003 г. като докторант в научно направление 3.7 „Администрация и управление “ в Стопански факултет при Технически университет – София. През 2013 г. защитава дисертация на тема: „Повишаване на конкурентоспособността на индустриалното предприятие чрез маркетингови иновации“ .

Научните ѝ интереси са в областта на управление на маркетинга, управление на маркетинговата конкурентоспособност, маркетинг на бързооборотни стоки и влиянието на опаковката върху потребителския избор. Преподава по следните дисциплини: Управление на маркетинга, Маркетинг на услугите, Маркетингова среда, Управление на иновациите (в съвместните програми на НБУ със CITY College, University of York Europe Campus).

Росица Накова е специализирала в редица държави като Австрия, Германия, Англия. Тя е член на Българската асоциация по маркетинг.

 

ISBN: 978-619-233-266-2

Цена: 30.00 лв.

 

Съдържание