facebook

Издателство

Изследвания, наука и изкуство в НБУ

cover-ini-copy-last_184x250_fit_478b24840a

Изследвания, наука и изкуство в НБУ

Общоуниверситетски издания

Настоящoто издание има за цел да представи най-значими постижения на преподаватели и студенти от Нов български университет през изтеклата 2018–2019 година. В него са включени основни и най-важни събития и прояви на департаментите и центровете в НБУ.

 

ISBN 978-619-233-134-4

Разпространява се безплатно