facebook

Издателство

Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право

k-katsarov-cover-01_184x250_fit_478b24840a

Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право

Константин Кацаров, НБУ, София, 2023. 328 стр.

Право

Второ издание; първо издание: София, Придворна печатница, 1929

Изданието се посвещава на 125-годишнината от рождението на проф. Константин Кацаров (1898–1980)

Настоящето издание е пета книга от поредицата „Българско юридическо наследство“ на Нов български университет. Целта на поредицата е да публикува трудове на видни български юристи, които са оказали влияние върху развитието на българската и световната наука за правото.

 

Настоящото издание е посветено на 125-годишнината от рождението на проф. Константин Кацаров (1898–1980) в знак на уважение и признателност към неговия принос за изучаването на индустриалната собственост у нас.

В своето първо значимо научно изследване „Материална основа и правна природа на индустриалната собственост“, публикувано през 1929 г., той проучва и анализира действащото законодателство в началото на миналия век, като представя редица теми и дискусии в правната доктрина и съдебната практика.

Това е проблематика, различна за времето си, една от най-вълнуващите сфери на правото, най-близка до творчеството и икономическия растеж в модерните общества. И макар днес и доктрината, и юриспруденцията да не са същите, а материята да е дълбоко променена, то направените задълбочени теоретични изводи поставят началото на правната теория и практика и допринасят за възприемането на труда на проф. К. Кацаров като първото фундаментално научно изследване у нас в областта на индустриалната собственост.

 

 „Блестящ юрист с богат опит, Константин Кацаров беше човек сдържан и с много привлекателен характер. Взискателен към себе си, както и към тези, които имаха честта да работят с него, той криеше зад строгото си, понякога дори малко студено лице, едно златно сърце. Въпреки преживените от него страдания по време на комунистическия режим, той остана, заедно със съпругата си Зиновия, дълбоко свързан с родината си – неговата вечна България.“

проф. Робер Патри (1923-2016), бивш председател на Управителния съвет на „Фондация Кацарови“

 

Съдържание

Цена: 20.00 лв.

ISBN 978-619-233-271-6