facebook

Издателство

Минало и съвременност. Научни есета.

minalo-i-suvremennost_184x250_fit_478b24840a

Минало и съвременност. Научни есета.

Богдан Богданов, НБУ, София, 2010. 326 стр.

Общоуниверситетски издания

Книгата поставя началото на поредица “Понятия, проблеми, дискусии”, в която преподаватели от Нов български университет и чуждестранни автори, свързани с университета, ще защитават конкретна съвременна платформа на знание. Книгата съдържа 22 научни есета, говорени и писани по различни поводи в последните 15 години, те са обединени от темата “Минало и съвременност”. С изключение на два текста, всички есета в книгата са възникнали след устни представяния на форуми, които след това са били написани. В писмената им версия обаче са запазени едрите белези на първоначалното устно представяне – коментирането на повече теми под егидата на една централна и реториката на убеждаването на определен адресат. В тази посока е и посланието на “Научни есета” – една обсъждана истина е съставена от повече видове истина, между които особена преднина има т. нар. ситуативна истина на убеждаването на конкретна аудитория. Защото не е без значение пред кого и за кого се твърди нещо, което се твърди именно по този начин.

 

ISBN 978-954-535-637-7

Цена: 15 лв.