facebook

Издателство

Nicht auf den Mund gefallen: Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Bulgarisch | Немско-български фразеологичен речник

cover-phraseologisches-worterbuch-5-web_184x250_fit_478b24840a

Nicht auf den Mund gefallen: Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Bulgarisch | Немско-български фразеологичен речник

Diana Stantcheva, Klaus-Dieter Ludwig | Диана Станчева, Клаус-Дитeр Лудвиг, НБУ, София, 2022, 404 стр.

Лингвистика

 

Настоящият речник съдържа около 4300 често употребявани немски фразеологизма и техните еквиваленти на български език.

Някои от фразеологизмите са илюстрирани с черно-бели рисунки, създадени специално за речника от художниците Ишхан Нигохосян и Владимир Спасенков. Тези 72 рисунки илюстрират буквалното значение на един или на всички компоненти на фразеологизма, или цялостното значение на словосъчетанието и имат за цел да подпомогнат разбирането, усвояването и запаметяването на фразеологичните единици.

Речникът е насочен главно към широк кръг български читатели, но може също така да бъде полезен на всички, които се интересуват от фразеологичния фонд на немския език и неговите еквиваленти на български.

 

Съдържание

 

Цена: 40.00 лв.

ISBN 978-619-233-193-1