facebook

Издателство

Пиеси за парите

piesi-za-parite_184x250_fit_478b24840a

Пиеси за парите

Съставител и предговор: Виолета Дечева, НБУ, София, 2020. 188 стр.

Театър

Конкурс за нова пиеса има стратегическа визия за подкрепа на драматургията в България. Единствен по рода си, той затваря пълния цикъл в процеса на създаването на пиеси. Провокира развитието на драматургичната форма, като всяка година обявява значима за човека и обществото тема. Грижи се за реализацията на наградената пиеса. Създава връзка между поставящите и пишещите във втората си фаза – Лабораторията за писане на пиеси, в която участват номинираните автори. Издава сборник с пиесите от Лабораторията и го разпространява безвъзмездно в театралната мрежа.

Пиеси за парите е четвъртият сборник от поредицата с пиеси, която Издателството на НБУ създаде през 2017 г.

 

Защо парите?

Парите са средство за разплащане, но и метафора, около която се организират взаимоотношенията, общността, културата, съществуването. Те не са просто предмет или фетиш, но са и символ, мит, приказка. Те са благо или зло, но и власт, мечта, страст, проклятие. Дълго са материални и видими - направени от метал или от хартия. Но вече са и невидими - дигиталната ера създаде нови средства за размяна. Парите са тема, която неизменно отваря големите въпроси за вярата, идеите, ценностите, за благоденствието и щастието. Те са ценностен регулативна модерния свят със своето присъствие, а в утопиите - със своето отсъствие. Не разумът, а парите различават човека от животното, настоява Гъртруд Стайн.

 

Парите провокират мисленето в различни перспективи: митологични, религиозни, икономически, политически, исторически, философски, социологически, антропологически и т.н.  Те са централна тема на изкуството във всичките му жанрови разновидности. С темата парите провокираме драматурзите към създаването на сюжети, конфликти, персонажи или картини, които биха показали на сцената по неочакван начин съществуването в съвременния свят.

проф. Виолета Дечева, д.н.

 

Разпространява се безплатно.

 

ISBN 978-619-233-123-8 (книжно издание)

ISBN 978-619-233-124-5 (електронно издание)